Ανάρτηση αποτελεσμάτων της από 18/01/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών μέσω ΕΣΠΑ