Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Μαρτίου 2022 (για το Τμήμα πρώην ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ)