• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές». – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές».

    Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές».

    Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι: 14/1/2022-14/2/2022.