• Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 13289/20.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Οικονομικό βοήθημα – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ