Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ φορείς απασχόλησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Δεκεμβρίου 2021 (για το Τμήμα πρώην ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ)