Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας