• Ανάρτηση αποτελεσμάτων της από 24/09/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών μέσω ΕΣΠΑ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Ανάρτηση αποτελεσμάτων της από 24/09/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών μέσω ΕΣΠΑ