• ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ