Υποβολή Αιτήσεων Σχετικά με την Προκήρυξη των θέσεων ΠΔ 407/80

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους οι όποιοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη που άφορα τους διδάσκοντες ΠΔ 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από τη Δεύτερα 09/08 έως και την Παρασκευή 13/08. Επειδή η Γραμματεία του Τμήματος δεν θα μπορεί να παραλάβει τις αιτήσεις όσων επιθυμούν να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως κατά τις ημερομηνίες 09 και 10/08/2021, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με ημερομηνία αποστολής έως 10/08.
Από την Γραμματεία του Τμήματος