• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

    Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Πάτρα, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

    Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από 22/07/2021 έως και 10/08/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (M. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα, ΤΚ: 26334). Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο κ. Δεληγιάννης Γεώργιος (τηλ. 2610 369199, 10.00 -13.00).

    Αναλυτικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ