• Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ