• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Αυγούστου 2021 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Αυγούστου 2021

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» MIS 5033384 παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την περίοδο των αιτήσεων σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

  Για το μήνα Αύγουστο 2021 ακαδημαϊκού έτους 2020-21, προβλέπεται αριθμός θέσεων συμμετοχής ΕΙΚΟΣΙ (20) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (έως 3 θέσεις), υποχρεωτικής διάρκειας έξι (6) συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα: Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/08/2021
  Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 31/01/2022

  Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Σπουδών καθημερινά από 25/06/2021 έως και τις 09/07/2021. Τα αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στις 13/07/2021 στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Τμήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας εφόσον υπάρξουν ενστάσεις.

  Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες και συνοδευτικά έγγραφα στους ακόλουθους συνδέσμους:

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Αίτηση Έναρξης
  Αίτηση Χρηματοδότησης
  Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ