• Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

  Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

  Οι ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων (θεωρίες και εργαστήρια, ακόμα και αν έχουν καταργηθεί) για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας e-studentsαυστηρά και μόνο από την Πέμπτη 12/12/2019 έως και τη Δευτέρα 23/12/2019.

  Επισημαίνεται ότι το χειμερινό εξάμηνο θα διδαχθούν τα μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

  Σημειώνεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης μαθημάτων έχουν όλοι οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα εκτός από τους πρωτοετείς.

  Αναλυτικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020