• Επιπλέον Μαθήματα για Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Επιπλέον Μαθήματα για Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

    Επιπλέον Μαθήματα για Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

    Όσοι φοιτητές με εισαγωγή 2014-2015 έως και 2018-2019 ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία) μέχρι και το 12ο εξάμηνο φοίτησης τους, έχουν τη δυνατότητα, με αίτηση που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν δίπλωμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

    Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΕΠΙΛΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΕ