• Προαιρετικά Μαθήματα – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Προαιρετικά Μαθήματα

    Οι φοιτητές με εισαγωγή 2014-2015 έως και 2018-2019, από το Ε΄ τυπικό εξάμηνο και μετά ανάλογα με την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 προαιρετικά μαθήματα  μαθήματα ανά εξάμηνο.

    Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ