• Ενημέρωση για Συγγράματα – e-students – Δήλωση Μαθημάτων – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Ενημέρωση για Συγγράματα – e-students – Δήλωση Μαθημάτων – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

    Ενημέρωση για Συγγράματα – e-students – Δήλωση Μαθημάτων – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

    Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, όλοι οι φοιτητές (νέοι και υφιστάμενοι από το πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας) μπορούν να εχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα e-students και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την επιλογή συγγραμάτων.

    Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – E-STUDENTS – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ