• Ανακοίνωση για τη Δωρεάν Σίτιση των Πρωτοετών Φοιτητών 2019-20 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ανακοίνωση για τη Δωρεάν Σίτιση των Πρωτοετών Φοιτητών 2019-20

  Ανακοίνωση για τη Δωρεάν Σίτιση των Πρωτοετών Φοιτητών 2019-20

  Αναζητείστε στον ακόλουθο σύνδεσμο πληροφορίες για:

  • Τις ημερομηνίες υποβολής της αίτησης.
  • Τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ