• Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020

    Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020

    Οι νέοι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την πιθανή έναρξη των μαθημάτων κλπ. στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020 ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

    Για οποιαδήποτε πληροφορία πέραν των αναφερομένων στην ανωτέρω ανακοίνωση, οι φοιτητές μπορούν αν επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Γραμματεία.