• Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

  Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

  Η υποβολή των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα γίνεται από 01/11/2019 έως 15/11/2019.

  Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει, πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, να υποβάλλουν αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.

  Η κατάταξή τους θα γίνει έπειτα από γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
  2. Στατική
  3. Αντοχή Υλικών

  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 01/12/2019 έως 20/12/2019.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020