• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Φοιτητών Σχολής Μηχανικών στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (Σχετικά Έντυπα) – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Φοιτητών Σχολής Μηχανικών στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (Σχετικά Έντυπα)

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Φοιτητών Σχολής Μηχανικών στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (Σχετικά Έντυπα)

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (ελάχιστη διάρκεια 2 μήνες) με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα του έργου τους ή να φοιτήσουν με επιχορήγηση σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού για το ΕΑΡΙΝΟ EΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2019/20 με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα σπουδών τους.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο erasmus@uop.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 27/09/2019.

  Οι φοιτητές πριν την υποβολή της αίτησής τους καλούνται να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων τους.

  Περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

  Ακολουθούν τα έντυπα αιτήσεων:

  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+

  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+