• Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων

    Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων

    Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να ενημερωθούν για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αντιμετώπιση της αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ