• Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών

    Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος με εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και μετά και κατεύθυνση σπουδών «Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.» ότι από το Σεπτέμβριο 2016 έχει γίνει τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Ε΄ Εξαμήνου.

    Αναλυτικές πληροφορίες για την τροποποίηση αυτή και τις αλλαγές στα μαθήματα που αφορά μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ