• Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017

    Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017

    Οι νέοι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την έναρξη των μαθημάτων, την ένταξή τους σε εργαστηριακές ομάδες κλπ. στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017