ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που συμβουλεύουν και υποστηρίζουν μέσω συναντήσεων που ορίζουν, ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν…

Continue reading