• Νοέμβριος 2019 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Επιπλέον Μαθήματα για Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  Όσοι φοιτητές με εισαγωγή 2014-2015 έως και 2018-2019 ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία) μέχρι και το 12ο εξάμηνο φοίτησης τους, έχουν τη δυνατότητα, με αίτηση που καταθέτουν στη…

  Επιπλέον Μαθήματα για Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης">Continue reading

  Προαιρετικά Μαθήματα

  Οι φοιτητές με εισαγωγή 2014-2015 έως και 2018-2019, από το Ε΄ τυπικό εξάμηνο και μετά ανάλογα με την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 προαιρετικά μαθήματα  μαθήματα ανά εξάμηνο.…

  Προαιρετικά Μαθήματα">Continue reading

  Αντιστοιχίες Μαθημάτων Παλαιών και Νέου Προγράμματος Σπουδών

  Ενημερωθείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΣ 1996-1997 ΠΕΥ ΜΕ ΝΠΣ 2019 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΣ 1999-2000 ΑΑΚ ΜΕ ΝΠΣ 2019 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΣ 2001-2002 ΠΕΥ ΜΕ ΝΠΣ 2019 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΣ 2013 ΠΜΤΕ ΜΕ…

  Αντιστοιχίες Μαθημάτων Παλαιών και Νέου Προγράμματος Σπουδών">Continue reading

  Β΄ Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

  Δείτε το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

  Β΄ Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020">Continue reading

  Ενημέρωση για Συγγράματα – e-students – Δήλωση Μαθημάτων – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

  Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, όλοι οι φοιτητές (νέοι και υφιστάμενοι από το πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας) μπορούν να εχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα e-students και στις ηλεκτρονικές…

  Ενημέρωση για Συγγράματα – e-students – Δήλωση Μαθημάτων – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα">Continue reading