Κατάταξη Πτυχιούχων 2021-2022

Η υποβολή των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 θα γίνεται από 01/11/2021 έως 15/11/2021. Η κατάταξή πτυχιούχων στο Τμήμα θα γίνει έπειτα από γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:…

Continue reading

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδ. Έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για όλα τα έτη σπουδών, ξεκίνησε την Τετάρτη 04-08-2021. Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά…

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδ. Έτους 2021-2022">Continue reading

Υποβολή Αιτήσεων Σχετικά με την Προκήρυξη των θέσεων ΠΔ 407/80

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους οι όποιοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη που άφορα τους διδάσκοντες ΠΔ 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ότι το…

Υποβολή Αιτήσεων Σχετικά με την Προκήρυξη των θέσεων ΠΔ 407/80">Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της Πράξης…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες»">Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022">Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»">Continue reading

Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών

Ενημερωθείτε από τους ακόλουθους συνδέσμους για την εξ’ αποστάσεως διαδικασία εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την…

Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών">Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Αυγούστου 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» MIS 5033384 παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Αυγούστου 2021">Continue reading

Παράταση Περιόδου Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής στις Εξ’ Αποστάσεως Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21, παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 17-06-2021. Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21,…

Παράταση Περιόδου Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής στις Εξ’ Αποστάσεως Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021">Continue reading