Δρ. Αγγελική Παπαλού

Δρ. Αγγελική Παπαλού

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369059

email: papalou@uop.gr
Ώρες γραφείου:

 

Η Δρ. Αγγελική Παπαλού διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει MSc και Ph.D. in Civil Engineering από το University of Southern California. Εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με εξειδίκευση στη Στατική και Αντισεισμική Προστασία Κτιρίων με έμφαση στα Συστήματα Ελέγχου Απόκρισης Κατασκευών. Παράλληλα είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του ίδιου Τμήματος με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές». Διετέλεσε επίσης Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (6/2019-1/2023).

Εργάστηκε ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (2016-2019) όπου διατέλεσε και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (2018-2019), ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ της Δυτικής Ελλάδας (2013-2016), ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ της Πάτρας (2005-2013) όπου διετέλεσε και Προϊσταμένη του Τμήματος (2008-2010), ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών του Robert Morris University, Moon Township, Pennsylvania (2001-2005), ως Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών στο Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania (1997-2001), ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Computational Mechanics Laboratory, Department of Civil and Environmental Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania (1995-1997) και ως Πολιτικός Μηχανικός στην εταιρεία Nabih Youssef and Associates, Los Angeles, California (1993-1994).

Είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους και σε επιστημονικά συνέδρια (https://scholar.google.com/citations?user=Um9NU0YAAAAJ&hl=en), ενός βιβλίου και ενός κεφαλαίου βιβλίου . Έχει διατελέσει επιστημονική υπεύθυνος και έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής σε περισσότερα από είκοσι διεθνή επιστημονικά περιοδικά  και μέλος της American Society of Civil Engineers (ASCE), του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) και του American Mechanics Institute.

 Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην προστασία των κατασκευών από φυσικούς κινδύνους, στην πειραματική μελέτη σεισμικής απόκρισης και δομικού ελέγχου κατασκευών (structural control), στην αντισεισμική προστασία ιστορικών αντικειμένων, κατασκευών και μνημείων και στην ανάλυση και ενίσχυση κατασκευών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Papalou A. (2022). “Effects of the design configuration on the performance of compartmental particle dampers”. International Journal of Civil Engineering, org/10.1007/s40999-022-00739-8
 • Baros D.K., Papalou A. (2021). “Parametric Analysis of the Dynamic Response of Multi-Drum Columns”, Journal of Earthquake Engineering, org/10.1080/13632469.2019.1657986
 • Papalou A., Baros D.K. (2019). “Assessing Structural Damage after a Severe Wildfire: A Case Study”, Buildings, doi:10.3390/buildings9070171
 • Lu Z., Zhou Y., Yang T., Papalou A.(2019). “Special Issue: Resilience and Sustainability of Civil Infrastructures under Extreme Loads”, Sustainability, doi:10.3390/su11123292
 • Lu Z., Zhou Y., Yang T., Papalou A.(2018). “Special Issue: Development and Application of Nonlinear Dissipative Device in Structural Vibration Control”, Applied Sciences. doi:10.3390/app8060857.
 • Papalou A.(2016). “Examining the Dynamic Response of Classical Columns”, International Journal of Civil Engineering, org/10.1007/s40999-016-0110-6
 • Papalou A., Strepelias E., Roubien D., Bousias S. and Triantafillou T. (2015). “Seismic Protection of Monuments Using Particle Dampers in Multi-Drum Columns”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, org/10.1016/j.soildyn.2015.06.004
 • Papalou A.and Strepelias E., (2015). “Effectiveness of Particle Dampers in Reducing the Monuments’ Response under Dynamic Loads”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, org/10.1080/15376494.2014.943913
 • Stavroulaki M. E. and Papalou A., (2014). “Parametric Analysis of Multi-Leaf Masonry Walls”, International Journal of Conservation Science.
 • Papalou A.,Bielak J., Bazan E., (2012). “Effects of Isolated Spread Footings on the Dynamics of Soil-Structure Interaction”, Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering, doi/10.1061/%28ASCE%29GT.1943-5606.0000675
 • Papalou A. and C. Triantafillou, (2011). “Analytical and Experimental Study of Strengthening of RC Members Using Mechanically Fastened FRP-Systems”, Composite Letters, doi: 10.1177/096369351102000104
 • Papalou A.and J. Bielak, (2004). “Nonlinear Seismic Response of Earth Dams with Canyon Interaction”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2004)130:1(103)
 • Papalou A.and S. F. Masri, (1998). “An Experimental Investigation of Particle Dampers under Harmonic Excitation”, Journal of Vibration and Control, org/10.1177/107754639800400

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Εφαρμοσμένη Στατική (Γ΄ Εξάμηνο)
Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Θεωρία – Δ΄ Εξάμηνο)
Μεταλλικές Κατασκευές (Δ΄ Εξάμηνο)
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών (Ε΄ Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Αντισεισμική Προστασία Κατασκευών και Δομικός Έλεγχος
 • Σχεδιασμός Κατασκευών έναντι Πυρκαγιάς