Δρ. Ευάγγελος Μαρινάκης

marinakis
Δρ. Ευάγγελος Μαρινάκης

Αναπλ. Καθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369041
Φαξ: –
email: vmarinakis@teiwest.gr

Ώρες γραφείου:
Για το Εαρινό Εξάμηνο: Tετάρτη 10:00 – 12:00

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών (1992), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (1996) και Διδακτορικού Διπλώματος (2001), με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αναστάσιο Μπούντη, από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μετά τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (2002-04), με υποτροφία Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ως συνεργάτης ερευνητής (2004-05), στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Cambridge, όπου συνεργάστηκε με τον Καθηγητή Αθανάσιο Φωκά. Αργότερα (2006-13), εργάσθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης (στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Πάτρας. Το 2015 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών TE του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενώ το 2019 εντάχθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παράλληλα, από το 2015, έχει εργαστεί για επτά συνολικά έτη ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 19 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, με περισσότερες από 300 αναφορές.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται (1) στην ολοκληρωσιμότητα και στην εύρεση ειδικών λύσεων μη γραμμικών Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων και (2) στην Υπολογιστική Τομογραφία (CT), την Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και την Τομογραφία Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Tzirtzilakis, M. Xenos, V. Marinakis, and T.C. Bountis, Interactions and Stability of Solitary Waves in Shallow Water. Chaos, Solitons and Fractals 2002, 14(1), 87-95.
  • S. Fokas, Y. Kurylev, and V. Marinakis, The Unique Determination of Neuronal Currents in the Brain via Magnetoencephalography. Inverse Problems 2004, 20(4), 1067-1082.
  • S. Fokas, A. Iserles, and V. Marinakis, Reconstruction Algorithm for Single Photon Emission Computed Tomography and its Numerical Implementation. Journal of the Royal Society Interface 2006, 3(6), 45-54.
  • Marinakis, Integrable Third Order Equations of the KdV Type. Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications 2010, 5(2), 317-332.
  • E. Protonotarios, A.S. Fokas, A. Vrachliotis, V. Marinakis, N. Dikaios and G.A. Kastis, Reconstruction of Preclinical PET Images via Chebyshev Polynomial Approximation of the Sinogram. Applied Sciences 2022, 12(7), 3335.

Μαθήματα:
Μαθηματικά (Α΄ Εξάμηνο – Θεωρία)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Β΄ Εξάμηνο – Θεωρία)
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ε΄ Εξάμηνο – Θεωρία και Εργαστήριο)