Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή

Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369031

Email: kontoni@uop.gr

Ώρες γραφείου: Βλέπετε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βιογραφικό σημείωμα: Βλέπετε ΕΓΓΡΑΦΑ

Προπτυχιακά Μαθήματα:
Προγραμματισμός Η/Υ και Υπολογιστικές Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού Ι (Θεωρία – 3ο Εξάμηνο)
Προγραμματισμός Η/Υ και Υπολογιστικές Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού ΙΙ (Θεωρία – 4ο Εξάμηνο)
Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών (Θεωρία – 6ο Εξάμηνο)
Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ (Θεωρία – 7ο Εξάμηνο)
Προχωρημένα Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων και Συνοριακών Στοιχείων (Θεωρία – 10ο Εξάμηνο)
Μεταπτυχιακά Μαθήματα:
Ανάλυση Κατασκευών με Σύγχρονες Μεθόδους (Θεωρία)
Προσομοίωση και Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (Θεωρία)