Δρ. Νικόλαος Φουρνιώτης

FOURNIOTIS_small
Δρ. Νικόλαος Φουρνιώτης
Τηλεφωνο2610369269
email : nfou@uop.gr
Ωρες ΓραφειουΤρίτη: 16:00 – 17:30
Πέμπτη: 10:00 – 11:30

Ο Δρ. Νικόλαος Θ. Φουρνιώτης, γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (2004) και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε., 2006) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ., 2009) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ιδίου Πανεπιστημίου. Υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου διδάσκει 4 προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και 2 μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος. Επιπλέον, διατελεί μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ).

Υπηρέτησε ως έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής στην επιστημονική περιοχή της Υδραυλικής Μηχανικής διδάσκοντας συναφή μαθήματα, αρχικά στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας (2010-2013) και στη συνέχεια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (2013-2019).

Είναι επιβλέπων 1 Διδακτορικής Διατριβής, μέλος 3 Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών και έχει διατελέσει μέλος σε 3 Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές για Διδακτορικές Διατριβές. Επιβλέπει την εκπόνηση 2 Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στο ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει επιβλέψει την εκπόνηση 21 Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στο Ε.Α.Π. και περισσότερων από 28 Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών όπου υπηρετεί.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 22 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 29 άρθρων και 10 περιλήψεων σε επιστημονικά συνέδρια, καθώς και 1 πανεπιστημιακού συγγράμματος με τίτλο «Στοιχεία Σχεδιασμού Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» (ISBN 978-960-9427-89-0). Έχει διατελέσει κριτής για τη δημοσίευση εργασιών σε 20 επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Από το 2004 αποτελεί μέλος ελληνικών επιστημονικών επιτροπών, συμβουλίων και ενώσεων, καθώς και επιτροπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επιπλέον, έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων (WWETC2014, HydroMediT 2021, Ε.Υ.Ε. 2022, DMPCO 2023). Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος 1 ερευνητικού προγράμματος και έχει εργαστεί ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε 15 ερευνητικά προγράμματα.

Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών όπου υπηρετεί. Από το 2021 είναι μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (Οκτ. 2014 – Ιαν. 2019). Παρείχε έργο Τεχνικού Συμβούλου Επιστημονικής Υποστήριξης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε θέματα που άπτονται της Υδραυλικής Μηχανικής (Νοέμβ. 2012 – Δεκ. 2014).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην υδροδυναμική των γεωφυσικών ροών και στην παράκτια κυκλοφορία, στη διασπορά ρυπαντών σε εσωτερικά και παράκτια ύδατα, καθώς και στη μελέτη τυρβωδών ροών σε ανοικτούς αγωγούς.

Μαθήματα:

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Υδραυλική Ι (5ο Εξάμηνο)
 • Υδραυλική ΙΙ (6ο Εξάμηνο)
 • Έργα Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων (7ο Εξάμηνο)
 • Θαλάσσια Υδραυλική – Λιμενικά Έργα (8ο Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας και πρακτικές μετρίασης πλημμυρών (Α Εξάμηνο)
 • Έργα προστασίας ακτών από διάβρωση και φυσικές καταστροφές (Β Εξάμηνο)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Dimas, A.A., Fourniotis, N.Th., Vouros, A.P., Demetracopoulos, A.C. (2008). “Effect of bed dunes on spatial development of open-channel flow”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Νο. 6, pp. 802-813.
 • Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M. (2010). “Three-Dimensional Numerical Simulation of Wind-Induced Barotropic Circulation in the Gulf of Patras”, Ocean Engineering, Vol. 37, Νο. 4, pp. 355-364.
 • Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M. (2015). “Baroclinic Circulation in the Gulf of Patras (Greece)”, Ocean Engineering, Vol. 104, pp. 238-248.
 • Horsch, G.M. and Fourniotis, N.Th. (2017). “Wintertime Tidal Hydrodynamics in the Gulf of Patras, Greece”, Journal of Coastal Research, Vol. 33, Issue 6, pp. 1305–1314.
 • Fourniotis, N.Th. (2018). “Erosion of the thermocline in the Gulf of Patras, due to a severe wind event”, Global Nest Journal, Vol. 20, Issue 1, pp. 136-146.
 • Fourniotis, N.Th., Horsch, G.M. and Leftheriotis, G.A. (2018). “On the Hydrodynamic Geometry of Flow-Through versus Restricted Lagoons”, Water, Vol. 10, Issue 3, 237 (16 p.).
 • Koutrouveli, Th.I., Dimas, A.A., Fourniotis, N.Th. and Demetracopoulos, A.C. (2019). “Groyne spacing role on the effective control of wall shear stress in open-channel flow”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 57, No. 2, pp. 167-182.
 • Fourniotis, N.Th., Vouros, A.P. and Dimas, A.A. (2019). “Pier Shape Effect on Backwater Rise and Drag Force in Open-Channel Flow”, International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), Vol. 10, No. 3, pp. 170-175.
 • Fourniotis, N.Th., Leftheriotis G.A. and Horsch, G.M. (2021). “Towards enhancing tidally-induced water renewal in coastal lagoons”, Environmental Fluid Mechanics, Vol. 21, Issue 2, pp. 343-360.
 • Serafeim, A.V., Perdios, A., Gkikas, D., Fourniotis, N.Th. and Langousis, A. (2022). “OX FreeSurf: Automated Free Surface Calculation in Open-Channel Flow”, Water Utility Journal, EWRA, Vol. 30-31, p.p. 33-42.