Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική εγκύκλιο:

Μετεγγραφές – Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021