Υποβολή Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Υποβολή Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 για όλα τα έτη σπουδών, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αρχικά έως και την Παρασκευή 20/11/2020. Για τις ειδικές κατηγορίες και το νέο κύκλο αιτήσεων θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021