• Ευάγγελος Βουτσινάς – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ευάγγελος Βουτσινάς

  Καθηγητής Εφαρμογών

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο:
  Φαξ: 
  email: voutsinas@teiwest.gr
  Ώρες γραφείου: