• Δρ. Ειρήνη Βγενοπούλου – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Δρ. Ειρήνη Βγενοπούλου

  Καθηγήτρια

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369061
  Φαξ: –
  email: vgenopoulou@teiwest.gr
  Ώρες γραφείου:

   

  Μαθήματα:
  Εδαφομηχανική Ι
  (Θεωρία – Γ΄ Εξάμηνο)
  Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες (Θεωρία – Ε΄ Εξάμηνο)
  Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  Αντιπλημμυρικά και Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα (Θεωρία – Ζ΄ Εξάμηνο)