• Χριστίνα Ρωμανού – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Χριστίνα Ρωμανού

  Καθηγήτρια Εφαρμογών

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369023
  Φαξ: –
  email: romanou@teiwest.gr
  Ώρες γραφείου:

   

  Μαθήματα:
  Στατική (Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
  Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων
  (Θεωρία και Εργαστήριο – Δ΄ Εξάμηνο)

  Οδοποιία Ι – Ψηφιακή Οδοποιία (Θεωρία και Εργαστήριο – Ε΄ Εξάμηνο)