• Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  denise-2015_2
  Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369031
  Φαξ: –
  email: kontoni@uop.gr
  Ώρες γραφείου: Βλέπετε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   

  Βιογραφικό σημείωμα: Βλέπετε ΕΓΓΡΑΦΑ

  Μαθήματα:

  Προγραμματισμός Η/Υ και Υπολογιστικές Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού Ι (Θεωρία – 3ο Εξάμηνο)
  Προγραμματισμός Η/Υ και Υπολογιστικές Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού ΙΙ (Θεωρία – 4ο Εξάμηνο)
  Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών (Θεωρία – 6ο Εξάμηνο)
  Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ (Θεωρία – 7ο Εξάμηνο)
  Προχωρημένα Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων και Συνοριακών Στοιχείων (Θεωρία – 10ο Εξάμηνο)