• Νίκολαος Χαραλαμπόπουλος – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Νίκολαος Χαραλαμπόπουλος

  Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος

  Καθηγητής Εφαρμογών

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369025
  Φαξ: –
  email: nharalamp@teiwest.gr
  Ώρες γραφείου:

   

  Μαθήματα:
  Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι (Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
  Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ (Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
  Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες (Εργαστήριο – E΄ Εξάμηνο)