Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος

Καθηγητής Εφαρμογών

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369025
Φαξ: –
email: nharalamp@teiwest.gr
Ώρες γραφείου:

 

Μαθήματα:
Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι (Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ (Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες (Εργαστήριο – E΄ Εξάμηνο)