Αναστασία Γεωργιάδη

Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369054
Φαξ: –
email: an.georgiadi@hotmail.com
Ώρες γραφείου:

 

Μαθήματα:
Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι (Θεωρία και Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ (Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι (Ε΄ Εξάμηνο)
Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙ (ΣΤ΄ Εξάμηνο)