• Δρ. Ιωάννης Μποβιάτσης – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ