• Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Γιώργος Ζησιμάτος

  Σωτήρης Λυκουργιώτης

  Σπύρος Μαρτίνης

  Δρ. Δημήτριος Μπάρος

  Δρ. Διονύσης Μπισκίνης

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακακδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  (2610) 369034

  (2610) 369045

  (2610) 369037

  (2610) 369036

  (2610) 369036

  gzissim@teiwest.gr

  lykourgiotis@upatras.gr

  spimart@hotmail.com

  dbaros@teemail.gr

  dbisk@tee.gr