• Δικτυακές Υπηρεσίες – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  network2

  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδαστών:

  Πλατφόρμα e-students

  Πλατφόρμα e-class

  Υπηρεσία επιλογής συγγραμμάτων εύδοξος

  Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας

  Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webmail