• Ζ΄ Εξάμηνο – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

  Α΄ Εξ.

  B΄ Εξ.

  Γ΄ Εξ.

  Δ΄ Εξ.

  Ε΄ Εξ.

  ΣΤ΄ Εξ.

  Z΄ Εξ.

  Η΄ Εξ.

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.
  α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
  7.1α Αντιπλημμυρικά κ΄ Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα 3 2 5 Μ.Ε. / Υ 5.0
  7.2α Οδοποιία ΙΙ – Έργα Οδοποιίας 2 2 4 Μ.Ε. / Υ 4.5
  7.3α Γεφυροποιία 2 0 2 Μ.Ε. / Υ 3.0
  7.4 Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
  7.5α Έργα Υδρεύσεων κ΄ Αποχετεύσεων 5 0 5 Μ.Ε. / Υ 6.0
  7.6α Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού κ΄ Επεξεργασίας Λυμάτων 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 5.0
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.
  α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
  7.1β Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων ΙΙ 3 3 6 Μ.Ε. / Υ 6.0
  7.2β Οικοδομική Αναστήλωσης 2 2 4 Μ.Ε. / Υ 4.5
  7.3β Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ 1 3 4 Μ.Ε. / Υ 5.0
  7.4 Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
  7.5β Ειδικά Θέματα Επισκευών κ΄ Ενισχύσεων Κτηρίων 2 0 2 Μ.Ε. / Υ 3.0
  7.6β Ενεργειακός κ΄ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 5.0