• Λιμενικά Έργα – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Λιμενικά Έργα

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (2 ώρες θεωρία)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Ιστορική αναδρομή.
   Εξέλιξη και κανονισμοί λιμένων.
   Ανεμοι – Παλίρροιες – Ρεύματα – Κύματα.
   Θεωρία κυματισμών.
   Εξωτερικά λιμενικά έργα. Εσωτερικά λιμενικά έργα.
   Σχεδιασμός λιμένων.
   Υπολογισμός λιμενικών έργων.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Μέμος Κωνσταντίνος (2013), Εισαγωγή στα Λιμενικά Έργα, Μ. Αθανασοπούλου – Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 33153938
   • Μανώλης Κ. Δασκαλάκης (2009), Λιμάνια, Θαλάσσια Κύματα, Λιμενικά Έργα, ΣΕΛΚΑ-4Μ ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 13170193