• Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Βασικές γνώσεις πολεοδομίας. Σχέση μεταξύ κτιρίου και του ευρύτερου πολεοδομικού περιβάλλοντος.
   Συστηματική προσέγγιση των μεθόδων ανάλυσης, καταγραφής και αξιολόγησης των ιστορικών οικιστικών συνόλων.
   Θεσμικό πλαίσιο. Πολιτική προστασίας. Διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών πόλεων.
   Φιλοσοφία της προστασίας και αποκατάστασης αρχιτεκτονικών συνόλων. Τάσεις – Σχολές. Απόψεις περί αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
   Αντικείμενα της προστασίας και αποκατάστασης. Ιστορικές περιοχές πόλεων. Παραδοσιακοί οικισμοί. Ιστορικά τοπία.
   Παραγωγή και διάρθρωση του αστικού χώρου. Δίκτυα οικισμών. Ιστορία δημιουργίας των ευρωπαϊκών πόλεων. Κοινωνιολογική διάσταση. Αστικό περιβάλλον. Οργάνωση των χρήσεων και των δικτύων.
   Ανάπλαση οικιστικών συνόλων. Ανάγκες, που προκαλούν την ανάπλαση. Ιδιαιτερότητες των ιστορικών οικισμών. Ορολογία της ανάπλασης.
   Τυπολογία αναπλάσεων ως προς την κλίμακα της παρέμβασης. Τυπολογία αναπλάσεων ως προς την αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών κελυφών. Τυπολογία αναπλάσεων ως προς τον τύπο της παρέμβασης και τη μορφή αξιοποίησης ιστορικού οικιστικού συνόλου. Τυπολογία αναπλάσεων ως προς τον βαθμό διατήρησης της κοινωνικής σύνθεσης του ιστορικού οικιστικού συνόλου.
   Αναλυτική διαδικασία (αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης, γενικά χαρακτηριστικά του χώρου, τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, ανάλυση δεδομένων, διάγνωση προβλημάτων, δυνατότητες παρέμβασης).
   Συνθετική διαδικασία – σύνταξη μελέτης προστασίας (αξιολόγηση και βαθμός προστασίας κτισμάτων, εξυγίανση ιστορικού συνόλου, ρυμοτομικό σχέδιο, ειδικός πολεοδομικός κανονισμός, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις).
   Προτάσεις για την προστασία, ανάδειξη και αναβίωση των ιστορικών κέντρων και συνόλων.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Μιχαήλ Νομικός (1997), Αποκατάσταση επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Μεθοδολογία – εφαρμογές, Εκδόσεις Γιαχούδης – Κωδικός στον Εύδοξο: 12508
   • Ζωή Καραμάνου (1997), Αναβάθμιση Προβληματικών Οικιστικών Περιοχών, Εκδόσεις Γιαχούδης – Κωδικός στον Εύδοξο: 12511
   • Δημήτρης Φιλιππίδης (1984), Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25958
   • Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Επανασχεδιασμός Υποβαθμισμένων και Κατεστραμμένων Περιοχών της Ευρώπης, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS – Κωδικός στον Εύδοξο: 1119-02