• Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (1 ώρα θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Εισαγωγή στις έννοιες της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και τις μεθόδους του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
   Προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας: σύλληψη, διερεύνηση, διατύπωση, επεξεργασία, οριστικοποίηση, παρουσίαση πρότασης.
   Αναφορά στις επιμέρους έννοιες και σύμβολα του χώρου όπως π.χ. συμμετρία-ασυμμετρία, εσωστρέφεια-εξωοτρέφεια, διαφάνεια-αδιαφάνεια, δυναμικότητα – στατικότητα, κενό-πλήρες, δημόσιο-ιδιωτικό, ατομικό-συλλογικό, κτισμένος-ελεύθερος χώρος, αλλά και συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, συντελεστής όγκου κλπ.
   Η σχέση των όγκων μεταξύ τους, αλλά και η ένταξη του συνολικού όγκου στο ευρύτερο περιβάλλον. Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Η αναλογία των μεγεθών των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων και η σημασία τους στην τελική απόδοση της μορφής του έργου.
   Η διαχείριση του χώρου γενικά και η σημασία της εργονομίας σε συνδυασμό με τη λειτουργική και μορφολογική απόδοση του Αρχιτεκτονικού έργου.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2003), Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση I, Παπασωτηρίου – Κωδικός στον Εύδοξο: 25773
   • Πάνος Τζώνος (1982), Οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, Εκδόσεις Ζήτης – Κωδικός στον Εύδοξο: 11035
   • Δημήτρης Φατούρος (2007), Ένα συντακτικό της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Παπασωτηρίου – Κωδικός στον Εύδοξο: 14969
   • Rudolf Arnheim (2003), Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17284
   • Francis Ching (1999), Αρχιτεκτονική, Μορφή, Χώρος, Διάταξη, Εκδόσεις Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14473
   • Peter Neufert, Ludwig Neff (1998), Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εφαρμογές, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 13614
   • Ernst Neufert (2003), Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Μ. Γκιούρδας – Κωδικός στον Εύδοξο: 12359
   • Willi Mullet (1985), Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας – Κωδικός στον Εύδοξο: 12407
   • Francis Ching (2005), Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, Εκδόσεις Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14735