• Σχεδιασμός και Μελέτη Τεχνικών Έργων Υποδομών από Σκυρόδεμα – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Σχεδιασμός και Μελέτη Τεχνικών Έργων Υποδομών από Σκυρόδεμα

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Συνάφεια χάλυβα-σκυροδέματος-αγκυρώσεις.
   Οριακή κατάσταση έναντι διάτρησης.
   Οριακή κατάσταση έναντι στρέψης.
   Στοιχεία θεμελίωσης.
   Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.
   Εφαρμογές δομικών και έργων υποδομής, π.χ. τοίχοι αντιστηρίξεως, θεμελιώσεις, δεξαμενές κλπ.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Γκρος Γεώργιος (2004), Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά τον Ελληνικό Κανονισμό 2000. Σύγκριση με τον Ευρωκώδικα 2 και το DIN1045/2001. Υλικά – Διαστασιολόγηση – Φορείς, Μ. Αθανασοπούλου – Σ.Αθανασόπουλος Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 45261
   • Θεοφανης Α. Γεωργοπουλος (2004), Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τόμος Β, Συμφωνα με τους Κανονισμους EC2, ΕΚΩΣ, DIN 1045, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 11184
   • I.Γ. Χουλιάρας, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος
   • Γ. Πενέλης, Κ. Στυλιανίδης, Λ. Κάππος, Χ. Ιγνατιάδης, Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Ο/Σ & Αντισεισμικών Κατασκευών
   • Μ, Φαρδής, Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος