• Υδραυλική ΙΙ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Υδραυλική ΙΙ

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Ομοιόμορφη ροή εντός ανοικτών αγωγών, γεωμετρικά και υδραυλικά στοιχεία ροής. Βασικές εξισώσεις Υδραυλικής ανοικτών αγωγών.
   Κρίσιμη ροή. Διερεύνηση κρίσιμης ροής σε συνθήκες ομοιόμορφης ροής, ροή σταθερής παροχής και μεταβαλλόμενου βάθους, ροή υπό σταθερή ενέργεια και μεταβλητό βάθος, περίπτωση αγωγού ορθογωνικής και τραπεζοειδούς διατομής.
   Ειδική Ενέργεια – Ειδική Ορμή. Έλεγχος ροής. Εξισώσεις ροής — Εμπειρικές εξισώσεις ροής.
   Βελτιστοποίηση διατομών (υδραυλικώς βέλτιστη διατομή). Ενεργειακές Απώλειες.
   Ανομοιόμορφος ροή.
   Υπολογισμός της ελεύθερης επιφάνειας του νερού κατά μήκος ανοικτών αγωγών και διατομές ελέγχου ροής (περίπτωση στένωσης και αναβαθμού).
   Έλεγχος ροής. Υπολογισμός των ασκουμένων δυνάμεων επί επιφανειών. Υπολογισμός παροχών.
   Υδραυλικό άλμα. Θεώρημα ποσότητας κίνησης, ειδική δύναμη, υδραυλικό άλμα (απώλειες ενέργειας στο άλμα, τύποι άλματος, μήκος άλματος).
   Εκροή. Εκχειλιστές. Είδη εκχειλιστών (με λεπτή και ευρεία στέψη), μελέτη διαφόρων τύπων εκχειλιστών (ορθογωνικοί, τριγωνικοί, παραβολικοί, τραπεζοειδείς, κλπ). Θυροφράγματα.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Παναγιώτης Πρίνος (2009), Υδραυλική ανοικτών αγωγών, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 11388
   • Σούλης Ιωάννης (2008), Υδραυλική ανοικτών αγωγών, Εκδόσεις Χαράλαμπος Νικ Αϊβάζης – Κωδικός στον Εύδοξο: 995
   • Ranald V. Giles (1998), Μηχανική των ρευστών και υδραυλική, ΕΣΠΙ Εκδοτική – Κωδικός στον Εύδοξο: 2587
   • Daugherty, Franzrni, Finnemore (2007), Μηχανική των ρευστών με τεχνικές εφαρμογές, Φούντας Γρηγόριος – Κωδικός στον Εύδοξο: 4309
   • Timm J. (2005), Εγχειρίδιο Υπολογισμών Υδραυλικής, Φούντας Γρηγόριος – Κωδικός στον Εύδοξο: 4539