• Ε΄ Εξάμηνο – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

  Α΄ Εξ.

  B΄ Εξ.

  Γ΄ Εξ.

  Δ΄ Εξ.

  Ε΄ Εξ.

  ΣΤ΄ Εξ.

  Ζ΄ Εξ.

  Η΄ Εξ.

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.
  α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
  5.1α Υδραυλική Ι 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 7.0
  5.2α Οδοποιία Ι – Ψηφιακή Οδοποιία 3 2 5 Μ.Ε. / Υ 5.5
  5.3α Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 2 2 4 Μ.Ε.Υ. / Υ 4.5
  5.4α Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες 4 2 6 Μ.Ε. / Υ 6.0
  5.5α Τεχνική Κυκλοφορίας κ΄ Συστήματα Μεταφορών 5 0 5 Μ.Ε. / Υ 7.0
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.
  α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
  5.1β Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 2 3 Μ.Ε. / Υ 2.5
  5.2β Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι 5 0 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
  5.3β Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 5.0
  5.4β Αποτύπωση κ΄ Τεκμηρίωση Μνημείων 2 3 5 Μ.Ε. / Υ 5.0
  5.5β Αντισεισμική Προστασία Κτηρίων 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 5.5
  5.6β Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 5 0 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0