• Δ΄ Εξάμηνο – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

  Α΄ Εξ.

  B΄ Εξ.

  Γ΄ Εξ.

  Δ΄ Εξ.

  Ε΄ Εξ.

  ΣΤ΄ Εξ.

  Ζ΄ Εξ.

  Η΄ Εξ.

  α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
  4.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 3 2 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
  4.2 Μεταλλικές Κατασκευές 3 0 3 Μ.Ε.Υ. / Υ 4.0
  4.3 Προγραμματισμός Η/Υ κ΄ Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – ΙΙ 3 2 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
  4.4 Οργάνωση κ΄ Ασφάλεια Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
  4.5 Κατασκευές από Τοιχοποιία – Ξύλινες Κατασκευές 2 0 2 Μ.Ε.Υ. / Υ 3.0
  4.6 Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας – Σύγχρονες Τεχνικές Αποτύπωσης 2 3 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 5.0