Αγγλική Γλώσσα: Τεχνική Ορολογία

Γ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (3 ώρες θεωρία)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εκμάθηση της Τεχνικής Ορολογίας του Πολιτικού Μηχανικού.
  Μελέτη και ανάλυση κειμένων σε θέματα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (δομικά υλικά, κατασκευές, έργα υποδομών, έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα, λιμενικά έργα, αεροδρόμια, γέφυρες, εφαρμογές Η/Υ, τοπογραφικές εργασίες, τεχνικά έργα, κτηριακές κατασκευές, αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων, αναστήλωση, μορφολογία, κλπ.).
  Σύνταξη και παρουσίαση τεχνικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα. Εμπορική αλληλογραφία στην Αγγλική γλώσσα.
  Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα.

 • Διδάσκοντες:
  Δούσμπη Βασιλική

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Matina Stamison – Atmatzidi (2010), Effective English for Civil Engineering, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 13534
  • E. Kolethra (2002), Getting Familiar with Technical English, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 357